Ako oddelím úvod od hlavného textu

Na stánke sa pri náhľade článku zobrazuje len úvod. Tento úvod je vygenerovaný automaticky z hlavného textu.

obr. 1 zobrazenie automaticky vygenerovaného úvodu
Niekedy nám však automatický úvod nestačí a chceli by sme urobiť rozdelenie textu tam, kde nám to najviac vyhovuje. Ukážeme si, ako na to:
Pri editovaní textu sa v hornej lište tesne nad oknom, v ktorom text editujeme nachádzajú nástroje. Je tam aj ikonka oddeľovača. Oddelenie urobíme tak, že klikneme v texte na miesto, kde chceme text oddeliť a nasledovne klikneme na ikonku oddeľovača.
obr.2 zvolenie vlastného miesta oddelenia úvodu od hlavného textu 
Po kliknutí na oddeľovač sa text posunie nadol a zobrazí sa pásik s nápisom "break"
obr. 3 zobrazenie pásika "break" - oddeľovača úvodu
Výsledok si môžete pozrieť na stránke, kde sa nachádza náhľad článku.
obr. 4 zobrazenie upraveného úvodu