Čo chystáme v najbližšom čase

Termín od: 08.05.2019 do:31.05.2019

23.6. - Kojšovka - inštruktáž k trase zrazu a doznačovanie

29.-30.6. - vlastné značenie na trase na Zámčisko a Skalku, ostatná príprava k zrazu

1.-7.7. - slovenský letný zraz turistov  - program na stránke letnyzrazkst.sk